Välkommen till Scandinavian Waterjet Association

Scandinavian Waterjet Association – Den oberoende branschföreningen för vattenskärning med ambition att utforska och utveckla tekniken maximalt inom de områden där våra medlemmar ser största nytta!

SWA startades 1996 och är en idéell förening med brett nätverk av slutanvändare, leverantörer och underleverantörer. Med idag över 80 verkande medlemsföretag i Skandinavien och breda kontakter inom forskning och utveckling har SWA kommit att bli skandinavisk vattenskärnings egen branschförening med stark legitimitet och oberoende.

SWA söker att

Främja användningen av waterjet-relaterad teknik i Skandinavien.
Vara ett konkurrensneutralt forum för teknikens användare, dess kunder och intressenter.
Bevaka och sprida nyheter inom området.
Genom befrämjande av forskning öka kunskapen om tekniken.
Att som intresseorganisation föra fram för branschen angelägna frågeställningar, agera i branschens intresse gentemot myndigheter och forskningsorganisationer.
Formulera problemställningar och verkställa uppdrag i medlemmarnas intresse.
Skapa nationella och internationella kontaktnät.

Varför skall jag gå med i SWA?

Håll Dig uppdaterad med våra nyhetsbrev!
Marknadsför Ditt företag i vårt register och mässdeltagande.
Utvidga dina kunskaper på återkommande seminarier och möten.
Föreslå och inverka i kommande projekt, för egen vinning!
Hjälp till att ta vattenskärningen framåt!
Ladda gärna ner vårt produktblad som PDF →

Gå till medlemsanmälan →
Sök i vårt medlemsregister →