Organisation

Scandinavien Waterjet Association leds av en styrelse tillsatt av föreningens medlemmar. Styrelseledamöter väljes på två år i taget. Styrelsens sammansättning avspeglar de olika medlemskategorier som representeras i föreningen (teknikanvändare, leverantörer av utrustning och förbrukningsmaterial, forskning).

För löpande administration och kontakter svarar medlemsservice.

Medlemsservice

SWA Medlemsservice
Soft Center
372 25 Ronneby
E-post info@swa.se

Styrelse verksamhetsåret 2016

Anders Jönsson, ordförande
Tel. 0455-38 55 82, 070-878 01 52, anders.jonsson@waterjet-lab.se

Peter Widal, vice ordförande
Tel. 035-546 00, peter@widalindustri.se

Ledamöter

Peter Bjurstam
Tel. 013-28 11 73, peter.bjurstam@liu.se

Peter Gustafsson
Tel. 035-15 32 04, 0705-59 50 06, peter.gustafsson@tebeco.se

Christer Magnusson
Tel. 0142-293838, 070-519 99 48, christer@mvab.se

Jens Johannisson
Tel. 0705-37 10 15, jensjohannisson@hotmail.com

Stefan Mäkk
Tel. 0702-76 92 97, stefan.makk@bystronic.com

Suppleanter

Stefan Nilsson
Tel. 0761-61 11 47, stefan.nilsson@garnetgreenline.se

Tony Ryd
Tel 0457-45 54 00, tony.ryd@waterjet.se

Valberedning
Johan Larsson
Tel. 0454-361105, 070-517 82 05, johan.larsson@stanspress.se

Björn Fugel
Tel. 08-594 415 50, 073-802 15 75, bjorn.andersson@bystronic.com