Examensarbete

Detta examensarbete som har utförts åt SWA har haft i uppgift att påvisa om vattenskärning är en konkurrenskraftig bearbetningsmetod jämfört med mer inarbetade metoder.
Klicka nedan för att läsa hela rapporten. Rouging with water jet