Säkerhetsinformation

Information
– Säkerhetsutbildning
– Arbetarskyddsstyrelsen författningssamling för högtryckssprutning (AFS 1994:54)
– Cement och Betonginstitutet (bl a utbildning i för Vattenbilning enligt Bro2004)

Olycksinformation
informationsblad.jpgScandinavien Waterjet Association sammanställt ett informationsblad riktat till •operatörer och arbetsledare vid arbetsplatsen vilka måste vara medvetna om riskerna med den teknik man använder, samt till
•sjukvårdspersonal som genom informationsbladet erhåller viktig information om skadans art samt anvisningar om hur man kommer i kontakt med experter inom området.

pdf-small.gifLadda hem häftet här (på svenska) >>

pdf-small.gifLadda hem häftet här (på engelska) >>