Statistik & Erfarenheter

Statistik och erfarenheter
– Vi lär oss av våra erfarenheter

Branschen drabbas tyvärr med jämna mellanrum av tillbud och olyckor. På denna sida samlar vi information om tillbud och olyckor. Förhoppningsvis kan denna information minska risken att tillbud/olyckor upprepas.
Vi vädjar till alla att, för allas trygghet, hjälpa oss genom att delge oss information om olyckstillbud och olyckor. Det är endast fakta som kan uppmärksamma oss på risker som är intressant.

Vänligen kontakta vår medlemsservice för att delge oss information. Även tips om tidningsnotiser om waterjet-relaterade olyckor mottages tacksamt.

e-post medlemsservice@swa.se