Teknik

För dig som vill veta mer om hur waterjet-tekniken fungerar och vad den innebär i olika avseenden, har vi sammanställt en kortfattad information om tekniken. I praktisk användning delar man ofta upp tillämpningsområdena i industriell waterjet och entreprenad.

Industriell waterjet används i huvudsak hos tillverkande företag och appliceras på en mängd material såsom metaller, glas, keramik, sten, fibermaterial osv..
Läs mer om Industriell waterjet →

Användningen av waterjet vid entreprenad-arbeten omfattar vanligtvis bilning eller tvättning av offshore/marin utrustning, vägar, broar eller betongkonstruktioner.
Läs mer om Entreprenad →

Genom många år i branschen har SWA också goda kontakter inom forskning och utveckling, både i Sverige och internationellt.
Läs mer om Forskning →