Entreprenad

Begreppet entreprenad-tillämpningar har kommit att omfatta applikationer som exempelvis bilning och skärning av betongkonstruktioner som ofta förekommer sm entreprenad verksamhet. Begreppet omfattar även den typ av tvättning med höga vätsketryck som förekommer i tillverkningsindustrin.

Kännetecknande för waterjet-processerna som används i entreprenadgrenen är att de ofta nyttjar höga tryck kombinerade med relativt höga flöden och således utvecklar hög effekt.