Tips & råd

Kortfattade råd till dig som vill konstruera för AWJ-skärning

Designråd

 • De flesta 2D-geometrier kan skäras med hänsyn tagen till strålens diameter på 0,5-1,5 mm och beroende på applikation.
 • Ange på ritningen om det finns ytor som inte har snäva toleranskrav. Här finns pengar att spara på snabbare skärning.
 • Med minskande godstjocklek, t, ökar möjliga skärhastigheten proportionellt mot (1/t)1,15 .
 • Undvik små radier och skarpa hörn om de ej utgör funktionalitetskrav – de minskar skärhastigheten och ger en dyrare bearbetningsoperation. En ekonomisk tumregel är att undvika radier med mindre mått än plåtens tjocklek.
 • Undvik små hål i tjocka material. Dessa är svåra att få god toleranssättning på. Diskutera med din vattenskärningskontakt.
 • Svårt att hålla toleransen i skarpa innerhörn.
 • Tänk på att skarpa ytterhörn på tunga arbetsstycken ger större risk för skador på operatören när arbetsstycket skall hanteras.
 • Allt som kan göras i en och samma uppspänning kan utnyttja maskinens positionerings- och repeternoggrannhet vilken normalt ligger inom ca 0,1 mm. Krävs flera uppspänningar blir det dyrt och tidskrävande att åstadkomma goda lägestoleranser.
 • Utnyttja skärbordets möjligheter till positionering under första uppspänningen. Hålslagning kan underlätta efterkommande bearbetningsoperationer (t ex uppborrning och/eller gängning) och fixturering.
 • Var medveten om att den bästa kvalitet som kan erhållas på din vattenskurna detalj till stor del beror på vilken utrustning din vattenskärare har samt på hans kunskap och erfarenhet av att skära den typ av material/produkt som du vill beställa. Var frågvis!
  Diskutera din konstruktionsidé med en erfaren vattenskärare. Han ger gärna goda råd och tips om hur detaljen kan bli bättre och billigare. Kontakter med vattenskärare hittar du hos branschföreningen Scandinavian Waterjet Association (www.swa.se).

Materialval

 • AWJ-skärning kan utföras på de flesta material – även mycket höghållfasta material. Skall ett material värmebehandlas (t ex härdas och anlöpas) är det lämpligt att utföra skärning efter värmebehandling. (Gäller för genomhärdade material.)
 • Laminerade och/eller spröda material kan vara svåra att skära och kräver en mer erfaren operatör.
 • Kom ihåg att traditionellt svårbearbetade material behöver inte vara svårbearbetade med abrasiv vattenskärning. Titanlegeringar är t ex mer lättskurna än stål.
 • För AWJ spelar inte legeringens sammansättning, eller eventuella materialinneslutningar så stor roll. Bearbetbarheten för olika legeringar grupperar sig vanligen kring grundmaterialet. Grundmaterialets hårdhet är sedan den mest avgörande faktorn inom varje materialgrupp.

Stort sett alla material upp till grova dimensioner kan skäras med abrasiv vattenskärning.

Ritningstips

 • Använd så enkla objekt som möjligt
 • Rita så noggrant som möjligt, ligg mitt i tolerans.
 • Rita i CAD-systemets grundläggande koordinatsystem.
 • Leverera underlaget i skala 1:1.
 • Se till att alla konturer är slutna.
 • Se till att ta bort eventuella dubbla linjer kan finnas dolda på ritningen.
 • Spara filen i ett format som kan läsas av CAM-systemet (DWG och DXF vanligt)

Med ett väl anpassat ritningsunderlag går beredningen på några minuter – detta sparar du pengar på.

Beställ gärna vår konstruktionshandbok om du vill fördjupa dig ännu mer i hur man konstruerar för att effektivisera skärningen. Du beställer boken här. →